Stichting ‘Vrienden van het RTS’

minipatria

Doel van de stichting is ondersteuning bieden aan het Reformatorisch-Theologisches Predigerseminar  in Heidelberg (Duitsland) en mee te werken aan het verstevigen van de band tussen de Theologische Universiteiten in Kampen en Apeldoorn en dit seminarie en tussen de kerken achter het genoemde seminarie en de Universiteiten. Het is ook het doel van de stichting informatie te verstrekken in Nederland over dit seminarie.

De stichting is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de belastingen. heidelberg26
De ANBI-beschikking is van 19 november 2012. Klik hier voor de Statuten van de stichting.

Zie ook de website van de RTS: www.rtsonline.de

RTS in zwaar weer

Het bestuur (de Vorstand) van het Reformatorisch-Theologisch Seminarie in Heidelberg beleeft In het laatste halfjaar van 2014 zware tijden. Zelfs tot de vraag of dit werk in Duitsland wel kan doorgaan. Lees hier de brief van de Vorstand van het Seminarie over de situatie en de dringende oproep die ermee gepaard gaat.